שירותי המשרד

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף למגוון גופים וחברות בכל שלבי האסדרה הפיננסית, הן במתן חוות דעת משפטיות ומיפוי הוראות הדין המחייבות בהתאמה לאופי השירות הפיננסי הניתן, הן בליווי בהליכי הרישוי וייצוג מול הרגולטורים הפיננסיים השונים, והן בגיבוש והטמעה של תוכניות ציות ואכיפה פנימיות מבוססות סיכון רגולטורי.

למשרדנו מומחיות רבה בייצוג לקוחות בהליכים אזרחיים, מינהליים ופליליים, הנוגעים לרגולציות פיננסיות ולהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור.

  • מיפוי דרישות רגולציה לצורך הטמעתן בתהליכי העבודה השוטפים
  • גיבוש מדיניות ציות בהלימה להוראות הדין והרגולציה
  • יצירה והטמעה של מערך נהלים התומכים ביישום מדיניות הציות
  • בחינת סיכוני ציות וגיבוש מתודולוגיות להערכתם וניהולם באופן אפקטיבי
  • גיבוש הליכי "הכר את הלקוח" מוגברים EDD ללקוחות בסיכון גבוה
  • אפיון פתרונות טכנולוגיים וגיבוש הליכי ניטור ובקרה
  • גיבוש תוכניות הדרכה לצורך הטמעת ידע וחיזוק תרבות הציות הארגונית
  • ייצוג וליווי מול רשויות רגולטוריות ומול גורמי אכיפת החוק בהליכי רישוי ועוד
  • ייצוג וליווי מול המערכת הבנקאית בהליכי פתיחת חשבון וביצוע טרנזקציות כספיות משמעותיות
  • ביצוע סקרי ציות לזיהוי פערים Gap Analysis וגיבוש תוכנית לסגירתם

לצד מתן יחס אישי ושירות מקצועי בלתי מתפשר, ערכי יושרה, שקיפות, הוגנות והגינות הינם חלק בלתי נפרד מסטנדרט השירות אותו אנו מעניקים ללקוחותינו.

נשמח לסייע לכם לצלוח את הליכי האסדרה הפיננסית ולגבש עבורכם תוכנית ציות ואכיפה לעמידה בדרישות הרגולציה הרלוונטיות לפעילותכם, אשר תוביל אתכם לצמיחה עיסקית וכלכלית תוך מזעור החשיפה לסיכוני ציות והלבנת הון.