ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור

הרגולציה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור עברה מהפכה בעשור האחרון וכיום מהווה אחד מהרכיבים המרכזיים בניהול סיכוני הציות והרגולציה בקרב גופים פיננסיים/עסקיים.

ארגון ה- Financial Action Task Force) FATF)  הוא הארגון הבינלאומי הקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים למאבק אפקטיבי בהלבנת הון ומימון טרור, ומוביל מגמה עולמית שעיקרה אימוץ גישה מבוססת סיכון.

גופים פיננסיים/עסקיים נדרשים להטמיע גישה מבוססת סיכון כחלק ממדיניות הציות שלהם בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, לצורך ניהול אפקטיבי של סיכונים אילו.

על פי גישה זו, גופים פיננסיים/עסקיים נדרשים לזהות את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אליהם הם חשופים או עלולים להיחשף בעתיד ובהתאם ליישם אמצעים מפחיתי סיכון.

זיהוי ודירוג הסיכון הוא השלב הקריטי ביישום גישה מבוססת סיכון והוא נעשה בהתאם למערכת אינדיקטורים סדורה, המתייחסת, בין היתר, לגורמי סיכון הקשורים לסוג ואופי הלקוחות,  סוג ואופי השירותים, אופן הפצתם ואספקתם, מיקומם הגאוגרפי ועוד.

לאחר זיהוי ודירוג הסיכון, וכחלק מיישום גישה מבוססת סיכון, על הגוף הפיננסי/העסקי לכלול אמצעים מפחיתי סיכון במדיניות הציות שלו, הכוללים, בין היתר, גיבוש הליכי זיהוי והכרת לקוח, ניטור לקוחות ועסקאות, בקרות פנימיות, דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, הדרכות מקצועיות והעלאת המודעות בקרב כלל עובדי הגוף הפיננסי/עסקי, והכל בהתאם לפרופיל הסיכון של הגוף הפיננסי/עסקי.

יישום גישה מבוססת סיכון מסייעת בקידום הכלה פיננסית, שכן גישה זו דוגלת בבחינת כל מקרה לגופו, להבדיל מפרקטיקות של נקיטת צעדים באופן גורף לגבי סקטורים או אוכלוסיות שלמות מבלי להתחשב ברמת הסיכון של הלקוח הספציפי.

יישום גישה זו מסייעת לגופים הפיננסיים/עסקיים לנהל בצורה אפקטיבית את הסיכונים הפוטנציאליים של הלבנת הון ומימון טרור אליהם הם חשופים ובכך מאפשרת גישה לשירותים פיננסיים/עסקיים למגוון סוגי הלקוחות.