הטמעת נהלי עבודה בהתאמה לדרישות הרגולציה

נהלי עבודה רגולטורים בארגון/עסק הם הכלים שמסייעים לך לעמוד בהוראות הדין הקשורות לפעילות הארגון/עסק שלך. מדוע הטמעת נהלי עבודה רגולטורים חשובה כל כך, כיצד היא יכולה להגן על הארגון/עסק שלך הן במהלך העסקים השוטף והן בזמן חירום או ארוע חריג, ולמי יש לפנות כדי להטמיע את הנהלים הללו בצורה המקצועית ביותר?

מה הם נהלי עבודה רגולטורים  בארגון?

 נהלי עבודה הם חלק אינטגרלי מהתשתית של כל ארגון, בין אם מדובר בארגון בבעלות פרטית או בארגון בבעלות ממשלתית, ובין אם מדובר בארגון גדול או קטן. אחד הצעדים המרכזיים שיסייעו לארגון או לעסק שלך לעבודה בצורה מסודרת, מובנית ויעילה, הוא כתיבת נהלי עבודה מוגדרים, כדרך מתועדת וברורה לתיאור ולביצוע פעילות הארגון/עסק.

נהלי עבודה  מסדירים את הפעילות השוטפת בארגון/עסק בעתות שגרה ובעתות חירום. בארגונים אשר מונים עובדים רבים, הצורך בהטמעת נהלי עבודה, שיאפשרו לעובדים להבין את החובות החלות עליהם מכוח הוראות הדין במסגרת עבודתם ולעמוד בהן, הוא קריטי מבחינת פוטנציאל החשיפה של הארגון/עסק להפרות של הוראות הדין.

 

מה החשיבות של גיבוש נהלי עבודה רגולטורים בארגון/עסק?

היקף החובות הרגולטוריות, המוטלות על גופים פיננסיים הן בהיבטים צרכניים, הן בהיבטי רישוי, הן בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד, גדל במהלך השנים ואיתו גם הסנקציות בצידן. גיבוש נהלי עבודה סדורים, בהלימה לחובות הרגולטוריות שמכוח הוראות הדין השונות, יקטין משמעותית את החשיפה של הארגון/עסק  שלך להפרות של הוראות הדין ובצידן גם את פוטנציאל הנזק הן לעניין עיצומים כספיים והן לעניין הליכים מינהליים, שעלולים להינקט נגד הארגון/עסק באי מילי הוראות הדין השונות.

מלבד החשיבות בעמידה בהוראות הדין ומניעת חשיפה לעיצומים כספיים והליכים מינהליים, לגיבוש נהלי עבודה רגולטוריים ישנו ערך מוסף נוסף והוא היכולת לסייע לנהל את פעילות הארגון/עסק באופן יותר אפקטיבי, סדור ומקצועי, אשר בסופו של יום אף יביא לרווחיות גבוהה יותר של הארגון/עסק.

 

מהם העקרונות לפיהם מטמיעים נהלי עבודה רגולטוריים?

הטמעת נהלי רגולציה בארגון צריכה להתבצע לא רק בהלימה להוראות הדין, ולמדיניות הארגון/עסק באותו נושא, אלא גם בהתאם לאופיו של  הארגון/עסק, סוג והיקף פעילותו, הקוד האתי שלו ותיאבון הסיכון שלו. כתיבה והטמעה של נהלי עבודה רגולטוריים בארגון/עסק, מהווה את התשתית של פעילות הארגון/עסק וממנה נגזרים כל תהליכי העבודה והבקרה של הארגון/עסק, שיצעידו אותו קדימה ויסייעו לו מפני חשיפות רגולטוריות שונות.

 

כיצד בונים מודל להטמעה של נהלי עבודה רגולטוריים בארגון/עסק?

קיומם של נהלי עבודה רגולטוריים איננו מספיק, אם נהלים אילו אינם מוטמעים בצורה שיטתית ואפקטיבית בקרב עובדי הארגון/עסק, אשר מכירים את הנהלים ופועלים בהתאם להם. הטמעת נהלי עבודה רגולטוריים בקרב עובדי הארגון/עסק הינו תהליך מתמשך, שהאחריות לביצועו מוטלת, בין היתר, על העובדים עצמם.

בבניית מודל להטמעת נהלי עבודה רגולטוריים, יש לקחת בחשבון, בין היתר, את הדברים הבאים:

  • לכלול את כל הוראות הדין הקשורות לפעילות הארגון/עסק.
  • להתאימו למבנה הארגון/עסק.
  • להתאימו לאופי וסוג עובדי הארגון/עסק.
  • להתאימו לתהליכי העבודה השוטפים בארגון/עסק.
  • לקבוע מנגנוני פיקוח אחר אופן הטמעת הנהלים בקרב עובדי הארגון/עסק

למה חשוב להיעזר בעו"ד המומחה בהטמעת נהלי רגולציה?

משרד עורכי דין, העוסק בין היתר במתן שירותי ציות, מומחה בהטמעת נהלי רגולציה בארגון/עסק, ויידע לתת לך את המענה המקצועי הטוב ביותר בכל הנוגע לשמירה על הארגון/עסק שלך מפני חשיפה להפרות דין, מחד והובלת הארגון/עסק לצמיחה כלכלית מאידך. עו"ד ענבר לוי-עזריאל בעלת ניסיון עשיר של 20 שנים במגזר הפיננסי והציבורי בתחומי רגולציה וציות, ומומחית בליווי וייצוג לקוחות בכל שלבי האסדרה הפיננסית וכן בהליכים אזרחיים, מנהליים ופליליים, הנוגעים לרגולציות פיננסיות.